رسیدگی کردن اطلاعیه مرجع تقلید اخبار اجتماعی

رسیدگی کردن: اطلاعیه مرجع تقلید اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی استخدام ژن‌های‌خوب لغو می‌شود!

در شرح گذر وقت و تفاوت های دوره ای در عالم سیاست این بس که منشتر شدن خبر استخدام ژن های خوب در شهرداری، دستور پیگیری به این عنوان در کوتاه ترین وقت ممکن صادر شد

استخدام ژن‌های‌خوب لغو می‌شود!

استخدام ژن های خوب لغو می شود!

عبارات مهم : ایران

در شرح گذر وقت و تفاوت های دوره ای در عالم سیاست این بس که منشتر شدن خبر استخدام ژن های خوب در شهرداری، دستور پیگیری به این عنوان در کوتاه ترین وقت ممکن صادر شد. این دستور در پاسخ به انتظاری بود که در شرایط سخت اقتصادی در برابر چنین استخدام هایی به وجود آمد. هنوز چیزی از طرح ژن های خوب نگذشته و کمتر کسی فکر می کرد جامعه به این ترکیب توصیفی، واکنشی سریع نشان دهد و آن را همچون ضرب المثلی از خودستایی به حافظه سیاسی خود ببرد.

استخدام ژن‌های‌خوب لغو می‌شود!

بخش وسیعی از سیاسیون هم به آن تصویر العمل نشان دادند و درست در زمانی که به نظر می رسید کم کم از شتاب ماجرا کاسته شده، خبر استخدام ژن های خوب در شهرداری منتشر شد. انتشار این خبر ابتدا فقط بهت و حیرت به همراه داشت ولی خیلی سریع دامنه ماجرا وسیع و بعد از آن دستورهای مورد نیاز صادر شد.

انتظار نمی رفت که توانمندی ها و تخصص ها در استخدام به حاشیه برود و جای آن را ژن های خوب بگیرند با این حال وجه خوب ماجرا این است که این بار ژن ها پشت سکوت و تاریکی قرار نگرفتند، حساسیت ها اوج گرفت و در این بین شهردار تازه نشان داده که در این زمینه حاضر به مسامحه نیست و دستور مورد نیاز را صادر کرده هست. شرکت بازرسی شهرداری به ماجرا ورود کرده و عنوان به زودی پیگیری می شود. ولی باید بر این توصیه انگشت گذاشت که کاش در طول دوازده سال گذشته هم بازرسی شهرداری همین اندازه حساسیت نشان می داد. کاش با نظارت و دقت زیاد بر عنوان اجازه داده نمی شد که تا اوضاع شهرداری به خصوص در بدهی های و استخدام های سیاسی شهرداری سابق به این جا بکشد و وارد کار می شد. اگر کار به همین سرعت پیگیری می شد، چه کسی می توانست دلواپس ورود بی ضابطه به جایگاه های مدیریتی باشد و آیا در آن صورت به اطمینان مردم خدشه ای وارد می شد؟

در شرح گذر وقت و تفاوت های دوره ای در عالم سیاست این بس که منشتر شدن خبر استخدام ژن های خوب در شهرداری، دستور پیگیری به این عنوان در کوتاه ترین وقت ممکن صادر شد

طوفان پنج نفره!

داستان تکراری این است که خبر استخدام ژن های خوب با دستور مدیرعامل شرکت بازنشستگی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در رسانه ها منتشر می شود و در ابتدا جز ترکیب همزمان حیرت و حسرت، واکنشی به همراه نمی آورد. البته اخباری از شهرداری به بیرون کشیده می شود و میل مفرطی وجود داشته که ماجرا در سکوت رسانه ای انجام شود. با این حال خبر می رسد که معاون منابع انسانی شرکت بازنشستگی درست بعد از انتشار این خبر تودیع و از کار کنار گذاشته شده است هست. توصیه مهم این است که تاریخ درخواست و ثبت نامه، ۱۹ اردیبهشت و تاریخ دریافت آن نیز همان روز بوده است.

پس از آن و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت با شروع به کار نیروهای تازه موافقت می شود. معنای روشن این تاریخ ها این است که فرآیند استخدام مدیران شهری در دوره ای که حسینی مکارم سرپرست شهرداری بوده، فقط ۳ روز طول کشیده هست. در عین حال هنگامی که مساله با سرپرست شهرداری در میان گذاشته شد، پاسخ داد: نیروی انسانی شرکت بازنشستگی مستقل از شهردرای هست. توصیه پرسش برانگیز این است که سایت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد حکم انتصاب مدیر شرکت بازنشستگی از سوی محمدعلی نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در اسفندماه سال گذشته صادر شده است هست. حسینی مکارم ادامه می دهد: شهرداری نظارتی بر شرکت بازنشستگی ندارد و اینکه: شرکت بازنشستگی ماهیت حقیقی دارد و ساختار و ارکان آن را شهرداری گزینش نمی کند و شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بنا به قانون تنها به آن شرکت کمک مالی می کند، بنابراین اگر شرکت بازنشستگی درآمدی هم داشته باشد جهت خودش است و عملکرد این شرکت در حوزه های متفاوت زیر نظر شهرداری نیست و تابع نظر خودشان است لذا شهرداری تنها مسئولیت نیروهایی را دارد که به وسیله معاونت منابع انسانی شهرداری جذب می شوند.

وقتی عنوان تودیع معاون منابع انسانی شرکت بازنشستگی مطرح شد ولی حسینی مکارم اظهار بی اطلاعی کرد. هرچند حسینی مکارم اعتقاد است ارکان شرکت بازنشستگی ارتباطی به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ندارد، ولی معاون منابع انسانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران برعکس نظر دیگری دارد. ابراهیم شیخ ابراز داشته که مجوزی جهت استخدام نداده و اگر هم قرار بوده استخدامی باشد باید با موافقت او بوده باشد. هنگامی که پرسیده می شود که آیا با شروع به کار این افراد موافقت شده است پاسخ داده است: اصلا هیچ استخدامی بدون موافقت من امکان پذیر نیست. چنین است که از کنار هم گذاشتن این حرف ها و پاسخ ها تنها پرسش به ذهن متبادر می شود. ارتباط است یا نیست؟ خبر داشته ای یا نداشته ای؟

استخدام ژن‌های‌خوب لغو می‌شود!

ژن های ترسناک!

اینکه سرپرست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با واژه های آشنا در ادبیات این سال ها پاسخ هایی می دهد و یکی از مدیران زیرمجموعه او پاسخ های دیگر و با کنار هم گذاشتن پاسخ ها نه تنها ابهامی برطرف نمی شود که بر ابهام ها افزوده می شود نشان دهنده این است که مساله ژن های خوب در تاریکی معنا دارد و اگر نوری به آن افکنده شود چیزی جز استفاده از رانت نیست. همان رانتی که بین مسئولان و مدیران و عموم مردم شکاف می اندازد. جذب چند ژن خوب در یکی از شرکت ها از این نظر اهمیت دارد که اعتبار مدیران و مسئولان دلسوز هم تحت تاثیر قرار می گیرد و با ادامه چنین روندی، آن هم در دورانی که اصلاح طلبان زیر فشار سنگین مخالفان سیاسی قرار گرفته اند، زمینه جهت سوءاستفاده کسانی فراهم می شود که در دورانی دوازده ساله پاسخگوی هیچ توصیه ای نبوده اند و اگر در آن دوران با همین حساسیت به عنوان مربوط به رانت و فساد پرداخته می شد، با عوض کردن و دست به دست شدن مدیریت شهری پرونده ها به قوه قضائیه ارسال نمی شد. حرف آخر اینکه ژن هایی که از آن سخن گفته می شود چنان هستند که کمتر کسی می تواند مسئولیت جذب ارزش را به عهده بگیرد.

در شرح گذر وقت و تفاوت های دوره ای در عالم سیاست این بس که منشتر شدن خبر استخدام ژن های خوب در شهرداری، دستور پیگیری به این عنوان در کوتاه ترین وقت ممکن صادر شد

آرمان/ مرتضی خبازیان

واژه های کلیدی: ایران | استخدام | استخدام | شهرداری | استخدامی | بازنشستگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs